Hjem

Formålet


Evidastiftelsen har som formål å bidra til forebyggende arbeid innen trafikksikkerhet, og styrke pårørendes, etterlatte og skaddes rettigheter ved ulykker. Stifelsen vil også bidra til forskning og kartlegging av ettervern og livet etter ulykken. 

Evida blir stående som et ansikt, et navn og en stemme for alle berørte av trafikkulykker.Postadresse:

Evidastiftelsen

St. Olavs gate 13

2317 HamarE-postadresse:

post@evidastiftelsen.no

renate@evidastiftelsen.no

Telefon: 97 56 32 87


Org.nr: 917 808 597