Om stiftelsen

Formålet og historien bak

Evidastiftelsen er en stiftelse opprettet av Hilde og Per Arne Haugom for å jobbe med trafikksikkerhet. Formålet for stiftelsen er å bidra til forebyggende arbeid innen trafikksikkerhet, og styrke pårørendes og de skaddes rettigheter ved trafikkulykker.


Å opprette en stiftelse i Evida sitt navn ble det neste naturlige steget i videreførelsen av hennes navn og minne. "Evidaforedraget" begynner å bli godt innarbeidet i både Hedmark og Oppland i regi av Renate Haugom Ryen og i et godt samarbeid med Trygg trafikk.


Evidas historie er like unik som hun var. Hun ble ikke bare utsatt for en, men to trafikkulykker. Den første ulykken skjedde 17. juli 2010 da Evida var på vei hjem fra sin tantes bursdag. I bilen hun møtte satt en jevnaldrende gutt (18 år) som kjørte i rus. Han mistet kontroll over bilen, og kom over i hennes kjørefelt. Evida overlevde på mirkauløst vis og kjempe seg tilbake til livet og hverdagen. I kjølevannet av denne ulykken bestemte Renate seg for å jobbe med forebyggende arbeid for å prøve å forhindre at flere skulle slippe å lide samme skjebne som hennes søster. Evida samtykket til dette så lenge hun slapp å fortelle historien selv. Tanken ble lagt litt på "is" da vi kunne feire Evidas hjemkomst, hennes kamp tilbake til livet, og et lite vakkert vidunder ble født, og Evida ble endelig tante som hun hadde drømt om! Det ble lagt store planer for fremtiden. Tur til USA skulle hun selvfølgelig få nå som hun var på beina igjen. Turen ble utsatt litt siden Tomine kom til i januar i 2012 og turen ble litt for lang for et lite nyfødt barn. 23. oktober 2012 kommer.......og tiden synes å stå stille fortsatt til denne dag....Evida reiser hjem fra jobb på Lillehammer den dagen. Hva som skjer i bilen den kvelden får vi aldri helt svaret på. Rapporten fra Statens Vegvesen og politiet konkluderer med at hun har sovnet bak rattet. Bilen kom over i feil kjørefelt og hun frontkolliderer med en lastebil.


Evidas tragiske skjebne er grunnlaget for det vi nå vil jobbe med i dag. Vi har erfaringer på godt og vondt i møte med helsevesen og andre instanser involvert i ulykker og dødsulykker. Evida blir stående som et ansikt, et navn og en stemme for alle berørte av slike ulykker. Bak hvert tall i statistikken finner vi en unik historie, en familie og mange andre berørte. Dette er mennesker som deg og meg. Vi har INGEN å miste!

Hva kan vi bidra med?

Når alt kommer til alt er det den enkelte bilførers ansvar å kjøre forsvarlig og etter vegtrafikkloven, men vi håper å kunne øke bevisstheten rundt trafikksikkerhet, og sørge for at vi kanskje tenker oss om en ekstra gang i trafikken før vi tar unødvendige sjanser. Ett passarsjerfly i året dør i trafikken!


Stiftelsen vil også veldig gjerne komme i kontakt med med mennesker som har vært utsatt for trafikkulykker, nære pårørerende og etterlatte for å kunne kartlegge behov og livssituasjon nå. Målet med dette er å jobbe mot å kunne gi et bedre tilbud til alle parter involvert i trafikkulykker, og om det finnes tiltak som kan forhindre at nye ulykker skjer. Vi vet også at det å være først ute på et ulykkessted medfører stor belastning for den/de det gjelder, og vi er også opptatt av å fange opp disse menneskene slik at de får den nødvendige hjelpen de også skulle trenge.

Nullvisjonen 

- nasjonal transportplan (2018-2024) hvor målet er færre enn 500 drepte og hardt skadde i 2024.


"Nullvisjonen er et bilde av en ønsket fremtid hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken. Her finner vi tre grunnpilarar:


Etikk: Hvert menneske er unikt og uerstattelig. Tap av liv i trafikken er uakseptabelt.

Vitenskap: Kunnskap om menneskers tåleevne. Analyse av ulykker.

Ansvar: Myndighetenes utforming av veisystemer. Trafikanters atferd."

Hentet fra www.nullvisjonen-agder.no


I 2015 mistet 125 personer livet på norske veier, dette er rekordlavt, men alikevel er det 125 for mange. Trafikkulykker er fortsatt den største dødsårsaken for unge i alderen 16 - 24 år og i 2015 ble hele 32 unge mennsker drept i trafikken. 693 mennesker ble hardt skadd på norske veier i 2015. Møte og utforkjøringsulykker var fortsatt de mest vanlige ulykkesformene.